NEWSLETTER

Buďte informovaný o
výhodných ponukách

AUTOTECHNA KLUB

Získajte okamžitú
zľavu

Viac informácií

Zvýhodnené ceny,
akcie a zľavy

Viac informácií

Spoločnosť Autotechna Baránek, s.r.o. vytvorila AUTOTECHNA KLUB v snahe skvalitniť služby stálym zákazníkom svojich predajní, ktorí sa sem radi a často vracajú.

AUTOTECHNA KLUB ponúka informácie o jednotlivých značkách, produktoch, novinkách, dáva možnosť využívať aktuálne akcie a klubové zľavy. Stačí len stať sa ZADARMO členom klubu, kde si každý nájde svoju výhodu…

Výhody členov AUTOTECHNA KLUBU

Ako sa môžem stať členom AUTOTECHNA KLUBU?

Je to celkom jednoduché. Stačí len v ktorejkoľvek predajni AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nakúpiť tovar v akejkoľvek hodnote a priamo na mieste požiadať o členstvo. Tým sa stávate členom AUTOTECHNA klubu a získavate KLUB kartu, ktorá vám umožní využívať zľavu vo všetkých predajniach siete.

Čo mám robiť v prípade zmeny bydliska alebo zmeny mena?
V prípade zmeny adresy bydliska alebo mena oceníme, keď nám túto skutočnosť čo najskôr oznámite v ktorejkoľvek predajni spoločnosti AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o, zadáte zabudnuté heslo v našom e-shope, oboznámite nás listom, emailom info@autotechna.sk, alebo priamo vo svojom elektronickom účte.

Ako sa zúčastním rôznych súťaží, ktoré sú organizované pre členov AUTOTECHNA klubu?
Jednoducho. Ak už ste členom AUTOTECHNA KLUBU, stačí keď urobíte nákup v predajniach AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. podľa kritérií aktuálne prebiehajúcej súťaže a automaticky sa stávate účastníkom súťaže. V prípade, ak nie ste ešte členom AUTOTECHNA KLUBU, je potrebné vyplniť registračný formulár do e-shopu AUTOTECHNA, alebo sa zaregistrovať na ktorejkoľvek predajni AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., kde Vám bude zároveň vydaná aj KLUB karta, členská karta AUTOTECHNA KLUBU. Po vyplnení registračného formulára na webstránke alebo zaregistrovaní sa na predajni získate teda členstvo v AUTOTECHNA klube a potom podľa platných podmienok súťaže sa stávate automaticky účastníkom súťaže. Nie je potrebné vyplňovať ďalšie prihlášky do súťaže, jediné čo je potrebné, je použiť na nákup členskú kartu AUTOTECHNA KLUBU.

Čo mám robiť, ak už nemám záujem byť členom AUTOTECHNA klubu?
V prípade, že máte záujem o zrušenie členstva v AUTOTECHNA klube, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu:

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
„AUTOTECHNA KLUB“
Stráž 3
960 01 Zvolen

Som zákazníkom AUTOTECHNA e-shopu, mám nárok stať sa členom AUTOTECHNA KLUBU?
Členom AUTOTECHNA KLUBU sa stávate automaticky pri vyplnení registračných údajov. Ak máte záujem využívať svoje členstvo v AUTOECHNA KLUBE i v kamenných predajniach spoločnosti AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., je potrebné požiadať predajcu pri najbližšom nákupe v kamennom obchode, aby Vám vystavil KLUB kartu, ktorú následne pridelí k Vašej e-registrácii. Získate tak detailný prehľad o Vašom nákupe v spoločnosti AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.

Ochrana osobných údajov AUTOTECHNA KLUB

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených na Prihláške do AUTOTECHNA KLUBU a v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov je spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.  so sídlom Stráž 3,960 01 Zvolen, IČO:43880533 (ďalej len AUTOTECHNA) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Prihláške ako aj údaje o nákupoch členov AUTOTECHNA KLUBU  počas celého obdobia členstva vo AUTOTECHNA KLUBE na účely členstva vo AUTOTECHNA KLUBE, účasti zaradenia do súťaže a zaradenia do databázy členov AUTOTECHNA KLUBU.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie členstva vo AUTOTECHNA KLUBE, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu AUTOTECHNA prípadne emailom na info@autotechna.sk.
AUTOTECHNA si vyhradzuje právo ukončiť členstvo vo AUTOTECHNA KLUBE, ak nebola karta použitá viac ako 36 mesiacov.
Po ukončení členstva vo AUTOTECHNA KLUBE a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Registráciou do AUTOTECHNA KLUBU udeľujete AUTOTECHNE súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou, a to v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu AUTOTECHNA a prípadne emailom na info@autotechna.sk.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.  informovať o ich zmene v ktorejkoľvek predajni AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. alebo poštou na adresu AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Stráž 3,960 01 Zvolen, prípadne emailom na info@autotechna.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Prihláške do AUTOTECHNA KLUBU  budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s AUTOTECHNA ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registrácii do AUTOTECHNA KLUBU budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska budú zverejnené na internetovej stránke AUTOTECHNA.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od AUTOTECHNA vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných AUTOTECHNA.
Zoznam aktuálnych subjektov, s ktorými spolupracujeme: Kolos, s.r.o. (IČO-31393039)