Skip links

Chráňte svoje zdravie s novou generáciou kabínových filtrov Cabin3Tech+

Chráňte svoje zdravie s novou generáciou kabínových filtrov Cabin3Tech+

Zdravie je jedna z najdôležitejších hodnôt, ktorú v živote máme a musíme sa oň starať. Preto vám predstavujeme novinku v sortimente AUTOTECHNY Baránek – kabínové filtre Cabin3Tech, ktoré chránia vaše zdravie pred znečistením, mirkočasticami, prachom aj škodlivým plynom.

S rastúcim počtom áut na cestách sa zvyšuje aj koncentrácia znečisťujúcich látok a alergénov vo vzduchu. Aj to je dôvod, prečo potrebujeme na trh prinášať novšie, inovatívne riešenia, ktoré nás pred týmto znečistením chránia.

Veľkým problémom v súvislosti s kvalitou ovzdušia sú jemné čiastočky, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre našu spoločnosť. Spomedzi európskych krajín patrí Slovensko medzi krajinu s najvyššou koncentráciou mikroskopických čiastočiek a presahujeme priemer európskych veľkomiest. Medzi problémy, ktoré vytvárajú čiastočky peľu a prachu patria napríklad:

  1. alergické reakcie ako podráždenie očí a nosa
  2. zhoršenie chronických zdravotných stavov ako astma a srdcové choroby
  3. ovplyvnenie funkcie pľúc

Cabin3Tech+ ako účinná ochrana zdravia

Kvôli vyššie spomenutým problémom je dôležité využívať moderné kabínové filtre, ktoré chránia všetkých pasažierov pred škodlivým znečistením, prachom, peľom aj mikroskopickými časticami. Preto sme do nášho sortimentu zaradili novú generáciu filtrov od Sogefi s názvom Cabin3Tech+. Ide o 56 nových kabínových filtrov vyrobených pomocou technológií, ktoré vás chránia proti znečisteniu, ale odstraňujú aj zápach a škodlivé plyny.

Rozdiel oproti bežným filtrom:

  • médium je vyrobené z pevne zhutnených syntetických vlákien
  • médium má elektrostatické charakteristiky
  • zachytáva až 98,8% mikročastíc PM2.5
  • znižuje riziko alergickej reakcie na jemné častice

Technológia Cabin3Tech+ dostala na výstave AUTOMECHANIKA vo Frankfurte Cenu za inovácie. Sú vyrobené z nového materiálu, ktorý pozostáva z troch vrstiev:

  1. syntetické médium pre ochranu proti väčším čiastočkám odstraňujúce väčšinu zdrojov alergénov
  2. vysokokvalitná vrstva karbónu z kokosových orechov pre ochranu voči zápachu a škodlivým plynom
  3. médium s vysokou filtračnou účinnosťou, ktoré zachytáva mikročastice použitím elektrostatického náboja

Radi vám o filtrov povieme viac na našich predajniach, Call centre, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu.

Kontakty

Return to top of page