Skip links

Sme viac ako náhradné diely

Fakturačné údaje

AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.

Sídlo firmy: Stráž 3,  960 01 Zvolen

Telefón: +421 45 53 21 636

E-mail: info@autotechna.sk

Fakturačné údaje

IČO: 43880533
DIČ: 2022495101
IČ DPH: SK2022495101

Bankové spojenie

ČSOB Zvolen, číslo účtu: 4020712679/7500
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2071 2679, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 14022/S

Return to top of page