Skip links

Návod ako zapojiť štartovacie káble k autobatérii

Návod ako zapojiť štartovacie káble k autobatérii

Akumulátor automobilu je potrebné pravidelne kontrolovať a dobíjať. Občas sa môže stať, že sa vám aj napriek tomu vybije a vy auto nenaštartujete. Napríklad ak zabudnete odpojiť vyhrievací poťah zo zapaľovania alebo máte trvalo zapojené zariadenie závislé od prívodu elektriny z autobatérie ako plašič kún. Najjednoduchší spôsob je vtedy naštartovať pomocou štartovacích káblov a iného vozidla.

Správny postup zapojenia štartovacích káblov:

  1. Prvý (obvykle červený) kábel pripojíme na kladný pól vybitej batérie (+).
  2. Druhý koniec tohto káblu pripojíme na kladný pól nabitej batérie.
  3. Uzemňovací (väčšinou čierny) kábel pripojíme na záporný pól nabitej batérie (-).
  4. Druhý koniec uzemňovacieho kábla pripojíme na kostru vozidla s vybitou batériou.
    Kábel nikdy nepripájajte k zápornému pólu vybitej batérie. Pri dobíjaní batérie sa uvoľňuje vodík a pri preskočení iskry môže za nepriaznivých okolností dôjsť až k výbuchu batérie.
  5. Naštartujte auto s nabitou autobatériou a nechajte motor bežať vo voľnobehu.
  6. V prípade použitia dobíjacích káblov (kábel pre malé prúdové zaťaženie 100-200A) je treba počkať 15 – 20 min. Než sa vybitá batéria zregeneruje, a potom sa pokúsiť naštartovať. Štartujeme maximálne 10s – potom nechajte káble odpočinúť. Káble a svorky sa v dôsledku veľkého odberu prúdu zahrievajú a môže dôjsť k ich poškodeniu.

Po naštartovaní odpojíme štartovacie káble nasledovne:

  1. Najskôr odpojíme mínusový kábel od štartovaného vozidla, potom od vozidla dodávajúceho prúd.
  2. Druhý kábel (kladný) odpojíme najskôr od dodávajúceho vozidla, potom od štartovaného vozidla.

VEDELI STE, ŽE…

pokiaľ jazdíte po meste, hlavne krátke trasy, pravidelne akumulátor kontrolujte a dobíjajte. Občas ho nechajte skontrolovať v servise. Batéria sa v bežnej prevádzke dobije až po prejdení cca. 80 – 100 km.

Prečo autobatéria kolabuje najmä pri prvých mrazoch?

Batérii najviac škodí teplo, pri odstavení automobilu v lete – pri teplotách okolo 60°C pod kapotou vozidla – môže dôjsť k samovoľnému vybitiu batérie už po 14-tich dňoch státia na slnku. Znížená kapacita batérie sa však ihneď neprejaví – prejaví sa až pri prvých zimných mrazoch, kedy batéria nedokáže roztočiť motor, pretože sila k roztočeniu studeného motora je v zime mnohonásobne väčšia, než v letných mesiacoch.

V prípade, že potrebujete v lete odstaviť auto, napríklad na dovolenke pri mori – využite napríklad solárnu nabíjačku autobatérie, ktorá vykompenzuje samo vybíjanie batérie odstaveného automobilu.

Return to top of page